Uz.Dr. İbrahim Yardımeden


Uz.Dr. İbrahim Yardımeden
Branşı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Görevi Doktor
Doktor Hakkında Uz.Dr. İbrahim Yardımeden – Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı