Elektronik (Sms Onay Kodlu) Hasta Kabul Açık Rıza Metinleri

Elektronik (Sms Onay Kodlu) Hasta Kabul Açık Rıza Metinleri


İşbu form, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla YARDIMEDEN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ Şirketi tarafından Tarafınıza sunulan Aydınlatma Metninin ardından Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve aktarılması ile ilgili açık rıza tercihlerinizi almak için sunulmaktadır. Özel Nitelikli Sağlık Verileriniz; tedavi sürecine ve hizmet alınmasına ilişkin hukuki işlemler için gerekmesi, bir ihtilaf doğması veya ihtilafa ilişkin bilgi ve belge temin etmek, hukuki süreçlere başvurabilmek ve hukuki süreçleri takip edebilmek  amacıyla  açık rızanıza dayanarak hukuk hizmeti aldığımız Avukatlar ile paylaşılabilecektir.Bu hususa açık rıza veriyorsanız lütfen SMS’de bulunan kodu Tıp Merkezi Görevlisine söyleyiniz. KVKK kapsamında açık rıza vereceğiniz hususlar için cep telefonunuza gelen kodları görevlilerimize söyleyebilirsiniz. Açık rıza vermediğiniz hususlarda Görevlilere kod söylemenize gerek yoktur. SMS ile gönderilen bağlantıları açamadığınız durumlarda görevlilerimizden aydınlatma ve açık rıza metinlerinin basılı versiyonlarını isteyebilirsiniz