İlkelerimiz

İlkelerimiz


1. Ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti üretmek

2. Ürün ve hizmet çeşitliliği oluşturmak

3. Hasta eğitimine zaman ayırmak

4. Gereksiz tedavi ve ilaç kullanımları konusunda hastayı bilgilendirmek

5. İlave rahatsızlıkları konusunda hastayı sorgulamak ve ilgili branşlara yönlendirmek